Giới thiệu sách tháng 9 - Sách giáo dục đạo đức

Thứ năm - 23/09/2021 15:55
Giới thiệu sách tháng 9 - Sách giáo dục đạo đức
Giới thiệu sách tháng 9 - Sách giáo dục đạo đức
THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Lời giới thiệu
              Thưa các đồng chí giáo viên và các em học sinh !
               Đối với những người làm cha, làm mẹ, làm thầy, khi được hỏi: Mình mong muốn điều gì nhất cho con, cha mẹ, thầy giáo thường trả lời “Muốn con mình trở thành người tốt, muốn trò ngoan ngoãn học giỏi”.
Để mong muốn của mình để trở thành hiện thực, thì ta phải dạy trẻ những giá trị ấy - có cách nào tốt hơn là làm việc này bằng cách đọc sách và truyện kể là phương pháp tuyệt vời thông qua những câu chuyện trong cuốn sách kể về Bác Hồ. Vừa qua thư viện nhà trường đã bổ sung bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua các câu chuyện kể về Bác Hồ. Bộ sách này được trình bày rất khoa học, dễ đọc, dễ hiểu. Mỗi câu chuyện đều nhấn mạnh về đức tính của Bác: Tính trung thực, tình nhân ái, lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm… Trong thư mục giới thiệu sách kỳ này tôi sẽ gửi tới các đồng chí giáo viên và các em học sinh một số cuốn sách trong bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và tập sách hướng tới 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh mà thư viện mới bổ sung.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, bằng cuộc sống thanh cao giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.
A. Tập sách Học tập và làm theo tư tường, đạo đức Hồ Chí Minh
1. Chuyện kể Bác Hồ với Thiếu niên, nhi đồng/Phan Tuyết -H:nxb Dân Trí, 2018.-192tr;13 x 19cm.
1

    Tóm tắt:
       Cuốn sách gồm hai phần
Phần I: Thư của Bác Hồ gửi cho        Thiếu Niên, nhi đồng: từ trang 7đến trang 41. Đó là những bức thư Bác gửi cho TNNĐ nhân dịp ngày tết trung thu, ngày Cách mạng tháng 8, ngày thiếu nhi toàn quốc mùng 1 tháng 6, thư gửi các cháu nhi đồng toàn quốc, thư gửi nhân dịp ngày thành lập Đôi TNTP, thư gửi các em học sinh… qua mỗi bức thư Bác đều gửi gắm tình cảm của mình tới các cháu ….

 

Phần II: Những truyện kể về Bác Hồ với TNNĐ từ trang 43 đến trang 180.
Ở phần này là những câu chuyện kể về sự quan tâm chăm lo của Bác đối với các cháu như chuyện: các cô cố gắng chăm sóc các cháu thật chu đáo nhé, Bác nằm ngủ cùng các cháu bé. Quả táo của Bác Hồ, Bác Hồ bón kem cho chaú bé Nam Tư, cái vòng bạc…. Bác gần gũi với các cháu, bác bón kem cho trẻ ăn, bác còn tắm cho cháu nữa, Bác đã hứa với cháu nào điều gì thì bác sẽ thực hiện điều đó cho dù điều đó, thời gian đó đứa trẻ đã quên đi điều ước của mình như trong chuyện  Chiếc vòng bạc của Bác hồ.
2. Chuyện kể Bác Hồ với học sinh/Phan Tuyết -H:nxb Dân Trí, 2018.-220tr;13 x 19cm.

Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 2 phần.
Phần I: Một số bài nói, bài viết, thư
của Bác Hồ với học sinh từ trang 7 - 80.
Đó là những bức thư, bài viết được lưu
lại trong Văn phòng Hội đồng Chính
phủ hay tại bảo tàng Hồ Chí  Minh
 Đọc thư của bác mộc mạc nhưng lại
chất chứa bao tình cảm sâu đậm của
Bác. Trong những lời thăm hỏi của Bác
lại ẩn chứa những lời nhắc nhở, phải
sống sao cho thật lòng có sao thì nói vậy. 
2

Phần II: Những chuyện kể về Bác với học sinh Từ trang 83 - 214. Đó là những câu chuyện kể về các cuộc gặp gỡ của Bác với học sinh. Có buổi gặp mặt các cháu không được biết đó là Bác vì lý do đặc biệt trong công việc, nhưng có cháu lại được gặp Bác những 3 lần và Bác tự hào về về các cháu thiếu nhi.
3. Truyện kể Bác Hồ với ngành giáo dục / Phan Thị Ánh Tuyết -H:nxb Dân Trí, 2019.-212tr;13 x 19cm.
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần:
Phần I: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ
về ngành giáo dục từ trang 9 – 100.
3Phần II: Những truyện kể về Bác Hồ với ngành Giáo dục. Đó là câu chuyện Thầy giáo Thành ở trường dục Thanh, Bác Hồ với việc học tập và sử dụng tiếng nước ngoài, Nghề thầy giáo rất quan trọng và rất vẻ vang, Xuất xứ năm điều bác Hồ dạy TNNĐ…
 

4.Những câu chuyện nhỏ, bài học lớn từ Bác Hồ/ Đoàn Huyền Trang -H:nxb Hồng Đức,2018.-228tr;13 x 19cm.

Tóm tắt:
Cuốn sách gồm 74 câu chuyện, mỗi một câu chuyện nhỏ lại mang một ý nghĩa lớn từ những những suy nghĩ, lời nói cho đến việc làm đã và đang xảy ra với Bác trong thời kì đó như câu chuyện: Các chú nói có lý nhưng chưa hợp lý, Đánh nó xong rồi ta phải làm gì? chuyện người sửa đôi dép bác Hồ, việc chi tiêu của Bác, một lòng tin ở nhân dân của Bác và mãi mãi là tấm gương sáng.
4

Từ lời nói cho đến hành động đối với Bác đều chuẩn mực.
 5.Trường học của Bác/Phan Tuyết -H:nxb Dân Trí, 2018.-216tr;13 x 19cm.
5
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ về trường học của Bác, Bác dạy phải chăm chỉ học tập, chưa hiểu thì phải hỏi, không được giấu dốt, đã hiểu rồi thì phải bảo cho bạn cùng hiểu, Thầy giáo thì phải hiểu học trò, phải thực sự yêu thương chăm sóc học trò…và đã là con cán bộ thì lại càng phải chăm học và học tốt nữa. bác còn nói:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên.

 
                                                                             
B. Tập sách 50 năm thực hiện di chúc của Hồ Chí Minh (1969-2019)
1. Theo dấu chân người đi khắp 5 châu/Phan Thị Ánh Tuyết; Đặng Thị Mai Anh -H:nxb Dân Trí, 2020.-204tr;13 x 19cm.
6

   Tóm tắt
Phần I. Những chuyến thăm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến các nước Từ trang 9 đến trang 84
Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm trí của bạn bè quốc tế, từ trang 85 đến 201. 
2.Câu chuyện về chiếc vòng bạc của Bác Hồ/Nguyễn Văn Khoan-NXB Dân Trí, 2020.-200tr;13 x 19cm.
Tóm tắt
Đó là những bức thư gửi các đồng bào dân tộc, thư kêu gọi tổng khởi nghĩa, thư chúc thọ. Những câu chuyện của Bác khi đi khắp đất nước gặp các đồng bào và những bài học của Bác dành cho đồng bào cả nước.

 
 
7

3. Di chúc của Bác Hồ- Bài học vô giá về xây dựng Đảng/Phan Thị Ánh Tuyết; Đặng Thị Mai Anh -H:nxb Dân Trí, 2020.-220tr;13 x 19cm.
Tóm tắt:
 Cuốn sách gồm có 3 phần
Phần I: Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh từ trang 9 đến trang 28.
8
 


Phần II: Thục hiện di chúc của Bác Hồ về xây dựng Đảng, từ trang 29 đến trang 176
Phần III:NHững chuyện về Bác Hồ với công tác xây dựng Đảng từ trang 177 đến trang 216.

4.Thực Hiện di chúc Bác Hồ/Phan Thị Ánh Tuyết; Đặng Thị Mai Anh -H:nxb Dân Trí, 2020.-220tr;13 x 19cm.

Tóm tắt
Cuốn sách gồm có 3 phần
Phần I. Di chúc của chủ tịch Hồ Chì Minh từ trang 9 đến trang 26
Phần II. Thực hiện di chúc của Bác Hồ từ trang 27 đến trang132
Di chúc của người mong muốn mỗi con người Việt Nam là hãy sống và làm việc sao cho có ích cho xã hội.
9

Di chúc của người là sự kết tinh trí tuệ của nhà tư tưởng lỗi lạc, là sự kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Di chúc của Người là giá trị thực tiễn cho muôn đời,…  Tất cả những gì Người đã dặn trong di chúc đã trải qua 9 kì đại hội dưới sự lãnh đạo của Đảng 50 năm qua Cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
Phần III: Những truyện kể về năm tháng Bác Hồ viết di chúc từ trang 133 đến trang 213.
Thưa các đồng chí giáo viên và các em học sinh. Với 2 tập sách “học và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” và “50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ” đã mang lại cho mỗi con người Việt Nam chúng ta giá trị to lớn. Nhằm thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tri ân sâu sắc của một người Giáo viên nhân dân của một học sinh đối với chủ tịch Hồ Chí Minh. Người biên soạn mong muốn phổ biến phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác chân dung Bác , tiếp tục góp phần  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức,phong cách Hồ chí Minh.
  Những cuốn sách trên hiện đang có trong thư viện nhà trường, rất mong các đồng chí giáo viên và các em học sinh đến với từng cuốn sách
      
10
                                                                  
                                                

 
 

Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây